Buro DuPro

Projectcoördinatie

Beginnen bij het begin, kaderen van de behoefte en formuleren van doelstellingen. Iedereen is anders, maar maatwerk en een goede start zijn onontbeerlijk. Inmiddels heb ik gewerkt aan veel inhoudelijk verschillende projecten, op verschillende domeinen en diverse opdrachtgevers.

Natuurbeleving en -educatie

Combineer jarenlange horeca-ervaring met een fijn netwerk en een lichte, doch ongevaarlijke vorm van infobesitas en enthousiasme, een praktische neus voor evenementen en uitvoering, een bak vol goede ideeën en ervaring in het opzetten van samenwerkingen, sponsoring en promotie. 

Communicatie

Het visualiseren en verwoorden van een boodschap tot een aansprekend concept, zodanig dat de lezer of ontvanger gegrepen wordt en wil reageren, wil meedoen.Het verhaal verder wilt vertellen. Dat is toch de ultieme vorm van succesvolle communicatie? 

Projectleider - uitgever


Bijzondere Boeren 013 CC

Projectontwikkeling, interviews, redactie en organisatie:
Boeren zijn tegenwoordig niet alleen maar boeren. Velen hebben er een soort van handel naast, een zijtak. Een winkel, een bed & breakfast of educatie. Als de consument de boer en diens producten leert kennen, zullen ze vaker bij de boer haar/ zijn eten gaat halen. We werken volgens een de 'Creative Commons' gedachte aan beeld en verhaal zodat ook de boer zelf deze gaat gebruiken voor hun promotie.
***

Uitgever

Naar buiten! magazine najaar 2018

Een boekje voor kinderen in het primair onderwijs, hun ouders en leerkrachten in de gemeente Tilburg vol buitenactiviteiten, natuurbeleving en -educatie, (h) heerlijk eten en andere gezonde zaken...
***

Projectcoördinator

Tilburg aan de TON!

Een tweejaarlijks traject om bewoners een stap te laten zetten naar een 'watervriendelijkere tuin' is vaak een regenton. Diegene die deze niet zelf kan vervoeren of installeren worden daarin ondersteund. Bewustwording en DIY op het gebied van een duurzamere leefomgeving in samenwerking met lokale partijen en de gemeente Tilburg.

Projectleider en uitgever

Naar buiten! magazine voorjaar 2018 

Conceptontwikkeling, acquisitie en redactie van het Naar buiten! magazine voor basisschoolleerlingen, ouders en leerkrachten. Thema #NATUURLIJK LEKKER. Samen met het rijksoverheidsprograma Jong Leren Eten, JOGG Tilburg, VN Brabant, Natuurmuseum Brabant en T- primair hebben we NME verder in kaart gebracht en zoemden we in op gezond eten en Naar buiten! activiteiten.

Projectcoördinator

1000 Blauwe Tuinen

 Communicatie, organisatie van bijeenkomsten en burgerparticipatietraject. Het doel: 1000 Blauwe(re) Tuinen in het 013 gebied in 3 jaar. Samen met stichting OpGroeneVoetHuisjeBoompjeBeter en de gemeente Tilburg activeren we zoveel mogelijk huishoudens, scholen en bedrijven een stap verder laten zetten om hun tuin watervriendelijker in te richten. Zie ook deze plattegrond.

Projectcoördinator

Good Food Kindermenu

Een heldere en smakelijke boodschap "van kind naar restaurant":  Sushi, pizza en friet en pannenkoeken? Lekker hoor, maar we lusten echt wel meer... Kinderen sturen hun GoodFood menu op en winnen daar food-gerelateerde prijzen mee. Deze menu's vormen samen een helder signaal naar lokale horeca.

Projectcoördinator: 2017

Naar buiten! magazine voorjaar 2017

Conceptontwikkeling, acquisitie en redactie. Naar buiten! is nu nog een seizoensmagazine vol tips om naar buiten te gaan. Ontdekken, genieten en proeven in Brabant.

Projectleider:

Kindernatuurfestival 2017

Coördinatie, programma, sponsoring en organisatie van het kinderfestival rondom het thema natuurbeleving en milieu educatie. Voorjaarsfestival "Blije Bijen & Vrolijke Vogels".

Programmacoördinator

Buurtcamping

Organisatie, programma, communicatie, begroting en sponsor- en fondsenwerving 1e editie van de Buurtcamping Tilburg

Interim projectcoördinator praktijk

Academy for Creative Industries

Acquisitie en begeleiding van externe opdrachtgevers in "the industry" International Event & Music en organisatie/ communicatie van de Business & Praktijk weken

Projectmedewerker

Fontys Hogeschool voor de Kunsten

Communicatie en planning Dansacademie. In- en externe (internationale) communicatie, webcontent. Kwaliteitszorg traject t.b.v. accreditatie, examencommissie, student-enquêtes. Herstructurering DMS-systeem & versiebeheer

Projectcoördinator communicatie & side events

International Film Festival Breda Sponsorwerving, organisatie 48 Hours Film wedstrijd, programma schoolprojecten: Digilabprogramma, The Ultimate Film Experience (BO) en organisatie van de bijbehorende prijsuitreikingen