EDUCATIE – DUURZAAMHEID – VERBINDING – PUBLICATIE

1000 Blauwe
Tuinen in Tilburg

Projectcoördinator, communicatie en social media

Stichting OpGroeneVoet in Tilburg heeft zich voor dit project als doel gesteld om 1000 particuliere tuineigenaren te helpen met het klimaatvriendelijker maken van hun tuin.
Daarvoor zijn goede ideeën en leuke, zichtbare acties nodig.
Een eerste stap was het opzetten van een bijzonder mooie samenwerking met Huisje Boompje Beter van Atelier GroenBlauw en de gemeente Tilburg. 
Verder zijn er allerlei activiteiten en campagnes ziijn opgezet en gerealiseerd.
Van de ‘Ik heb een Blauwe Tuin-scoreposter’, de 4 enorm succesvolle regentonacties, de informatieve programma’s in de Week van Ons Water en de open Blauwe Tuinen routes in het voor- en in het najaar.
De deelnemers en de Blauwe Tuinen scores zijn te zien op deze plattegrond.

In 2020 loopt dit project af. 
Meer weten?
www.BlauweTuinen.nl

 

Posteractie ‘Ik heb een Blauwe Tuin

Meer dan 500 Blauwe(re) Tuinen in Tilburg

Blauwe Tuinen dag