VERBINDING – DUURZAAMHEID – PARTICIPATIE

Expeditie 
KICS

Initiatiefnemer, projectleider, organisatie, communicatie en promotie 

Een evenement op de vooravond van Festival Mundial: voor ‘nieuwe’ ondernemers: mensen met oog voor sociale, ecologische en economische duurzaamheid die op zoek zijn naar een beetje KICS:
Kennis
Inpiratie
Co-creatie
Samenwerking

Ik ben dit project gestart vanuit mijn eigen zoektocht hoe ik als ‘sociaal’ ondernemer kan blijven bestaan en ontwikkelen. Door het vinden van gelijkgezinden en mooie partijen die deze groeiende groep kunnen ondersteunen bij elkaar te brengen, hebben we een duurzaam en verduurzamend festival weten te creeëren.
Met dank aan alle mensen die hieraan, zowel aan het proces als uitvoering, hebben bijgedragen.

Een Frisse Peper samenwerking:) met 150 sociale ondernemers

Op reis en onderzoek naar kennis, inspirate, co-creatie en samenwerking…

Eerste Tussenheid café