EDUCATIE – VERBINDING – DUURZAAMHEID – PARTICIPATIE

Schonste Stròtje van Tilburg

Initiatiefnemer in 2014 
Projectleider 2015 & 2016: organisatie, communicatie en promotie

Met het winnen van een pitchwedstrijd in 2014 voor het ‘beste idee voor een groener Tilburg’ van het Milieucafé is alles veranderd. Waar ik van te voren in dienst werkte, begon ik aan mijn eigen project/droom: een fleuriger en kleuriger Tilburg!  Van idee tot realisatie kwam hier goed tot stand: de droom werd een concept, het concept een project met bijbehorende missie, visie, projectplan, marketingplan en begroting en subsidie-aanvragen. En daaronder 80 kleinere projectplannen van kartrekkers die hun straat wilde aanpakken. Al snel stond dit project bekend als 1 van de eerste burgerparticpatieprojecten  won ik een ‘Gouden Zwaluw, de prijs voor het  ‘beste idee voor stedelijke vergroening’ van de Vereniging voor Nederlands Cultuurlandschap.

In 2014 begonnen met de wedstrijd voor ’t Schonste Strótje, waar schón zowel schoon als mooi is, en de jaren erna breidde het concept zich uit met ’t Gaafste Geveltje en ’t Bontste Balkon.
Ook startten we in 2014 stichting OpGroeneVoet als gevolg van de organisatie en zijtrajecten die hierdoor volgden en zijn we bijna 100 deelnemers, 500 geveltuintjes, vele publicaties en landelijke bekendheid verder. Het concept werd vervolgnse vele malen gekopieerd door andere steden. 

Samenwerking met StadseBoeren community

Winnaars Noordhoekring 2016

Vele Kartrekkersbijeenkomsten verder…