7 jaar Buro DuPro

Duurzaamheid – Educatie – Particpatie – Publicaties

De volhouder wint…?

Time flies….

Vandaag 7 jaar geleden ging ik naar de KVK en begon met Buro DuPro… Een burootje voor duurzame projecten. Het was geen heel bewuste keuze, maar wel een heel noodzakelijke: ik had al een jaar alleen maar onbezoldigd werk gedaan voor stichting @opgroenevoet, welke ik een jaar ervoor zelf heb opgericht om groene buurtinitiatieven te helpen ontwikkelen. Om Tilburg groener en fleuriger te maken. Een ambitie die uiteindelijk heeft geleid tot heel veel praktische projecten waar ik uiteindelijk af en toe iets kon factureren. De tijden zijn gelukkig veranderd. Elke stad of gemeente heeft een ambitie op klimaatadaptatie en verduurzaming.

Inmiddels word ik gevraagd om mijn kennis van de stad, het ontwikkelen van trajecten en  het opzetten van evenementen. Samen met partners en partijen die ik goed heb leren kennen. Nog steeds vanuit de intrinsieke motivatie om aan een mooiere en toekomstbestendige stad te mogen werken, kan ik bijna geen nee zeggen, het is zo leuk en nuttig. En mijn kinderen groeien hier ten slotte op…

‘Je zult een lange adem moeten hebben…’ werd me 8 jaar geleden gezegd door een hooggeplaatste ambtenaar. Het is een bijzonder pad geweest waar uiteindelijk de SDG’s de basis bleken te zijn voor mijn inzet. Toch ben ik dan uiteindelijk #trots (ik wou het eigenlijk niet doen) dat de kritieke periode van 5 jaar voorbij is gegaan. Ik heb hard gewerkt en veel genoten.

Mijn hoop? Dat ik toch uiteindelijk voor 1 of 2 grote spelers voor langere tijd projecten mag ontwikkelen, terwijl ik ook lokaal aan mijn directe leefomgeving kan blijven werken.